Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

Model A1271 / 2 or 4 GB capacity

31 Vragen Bekijk alle

Where to get a battery

I purchased a battery on ebay but it is for the shuffle 2nd gen. I've looked an still cannot find a battery for the shuffle 3rd gen. Does anyone know who sells them? Thanks!

Beantwoord! View the answer Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

Here is one source--good luck. Ralph

http://www.fommy.com/accessories.asp?mak...

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Tamdawn zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 0

Altijd: 1,181