Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

The Pontiac Grand Am is a mid-size size (and later compact) car produced by Pontiac. The 1999-2005 generation is the final generation of the Pontiac Grand Am.

149 Vragen Bekijk alle

How do I change spark plugs an wires on my2004 sunfire

spark plug wires an sparkplugs hhow do u change them

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

2 Antwoorden

Gekozen oplossing

Gary buchinger, check this video on how to change the plugs and this one for the wire. Hope this helps, good luck.

Was dit antwoord nuttig?

Score 2
Voeg een opmerking toe

please go to the website and translate with the web browser and fix it.

http://www.automecanico.com]

God bless you

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Gary buchinger zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 0

Altijd: 1,367