Ga door naar hoofdinhoud

Released June 2012 / Core i7 processor with Turbo Boost / Up to 1 GB GDDR5 Video RAM

583 Vragen Bekijk alle

Retina Display in Standard MacBook Pro 2012 15"

Can I install a Retina Display assembly into a Standard Macbook Pro 15" Mid 2012?

I think about the Assembly sold by iFixit itself

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
1 Opmerking

Very different connection and needs a more powerful GPU

door

Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

No, you can't.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Christopher Menz zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 0

Altijd: 191