Ga door naar hoofdinhoud

hard drive upgrade question

I have a Western Digital 750gb external hard drive. I am looking to upgrade my Xbox 360 white model. Will my WD hard drive be compatible with an Xbox?

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

The primary issue with upgrading an Xbox harddrive yourself is that of firmware; see this PCWorld article for some more information.

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Mitchell zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 1

Altijd: 442