Ga door naar hoofdinhoud

Model A1137 / 1, 2, or 4 GB capacity / black or white plastic front

92 Vragen Bekijk alle

Why is my iPod frozen in the on position?

iPod is frozen in place, wheel or buttons don't work, it won't shut off, etc. I was charging it on my laptop and when I ejected it stayed on that screen.

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

I recommend following the 5 R's. Here is a link to the 5 R's:

Five R's

If this does not work, then, it is most likely a hardware problem.

Update

Thanks, bro !! I got it working !!

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Rich zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 1

Altijd: 172