Toy quadcopter with camera, controlled over Wifi by smartphone.

30 Vragen Bekijk alle

How do I fix my Broken Propeller on my Drone 2.0?

Today I flew my Parrot Drone 2.0 in to a tree. Ooops. He got stuck for a moment before falling down and hitting the ground.

He now has a broken propeller.

Any ideas how to fix or replace it?

Can I buy the part here? How do I do it?

Any help is wonderful! Thanks!

Beantwoord! View the answer Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Een opmerking toevoegen
Verspreid de kerstsfeer
Krijg 12€ korting op je aankoop van 50€ of meer met de code FIXMAS12
Verspreid de kerstsfeer
Krijg 12€ korting op je aankoop van 50€ of meer met de code FIXMAS12

3 Antwoorden

Gekozen oplossing

http://ardrone2.parrot.com/support/ has this

http://www.youtube.com/watch?feature=pla...

You will need to buy parts, plenty on Ebay...

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Een opmerking toevoegen

Amazon.ComCarriesReplacementParts

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Een opmerking toevoegen

Propellers are really easy to replace.

If you look on step 7/8 on the teardown you just need to take the bolt off and replace the propeller, you gan buy a new propeller on Amazon, eBay and from the Parrot Website

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Een opmerking toevoegen

Voeg je antwoord toe

Laura zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 Uren: 2

Afgelopen 7 Dagen: 4

Afgelopen 30 Dagen: 19

Altijd: 2,940