Ga door naar hoofdinhoud

HDD not recognized in Disc Utility

HDD not recognized in Disc Utility. Did a swap HDD from

another iMac, cant recognize as well.

I did PMU reset, re-checked all cables- okay

Any ideas?

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 1

Commentaar:

Okay, just pulled logic board out. Found 4 blown capacitors...

door

Just finished capacitor job, and IFIXIT.

almost, now its working fine but fans pretty loud

door

Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

It may be time for a new Mac. Here is the definitive guy on the G5 capacitor issue: http://jimwarholic.com/2008/07/how-to-re...

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Vitali zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 0

Altijd: 339