Ga door naar hoofdinhoud

8th generation of Chevrolet's full sized SUV, based on the GM GT400 platform.

18 Vragen Bekijk alle

My brake lights don't work on my 1997 suburban

I have a 1997 gmc sunurban 1500 the only brake light that works is the third light on the top the turn signals don't work and the turn sighal switch is bad is it possible to bypass the turn signal switch to get brake lights on the corners

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

2 Antwoorden

Gekozen oplossing

No replace the switch

If this answer was helpful please remember to mark it accepted.''

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

Right, a new turn signal / hazard switch is over $500 and a junk yard won't sell just the switch they want you to buy the whole steering column. What a joke.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

paul poe zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 1

Afgelopen 30 dagen: 16

Altijd: 1,085