Ga door naar hoofdinhoud

Hit the hard disk

I hit the hard dist because i was angry. It made a loud beep and told me to shut down. It beeps once at 440hz when it boots, blue screen, shuts down in 1 second

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

I dit it too and it booted normally. I must have been lucky.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

TomTurkey zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 0

Altijd: 185