compaq NX9010 often goes to blue screen with cursor

compaq NX9010 often goes to blue screen with cursor.

Has overheating problems

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe