Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

Nintendo handheld device released February 2011, identified by model number CTR-001.

409 Vragen Bekijk alle

How do I remember the old password

I bought Nintendo3DS and can not remember old password I want to delete the old one and put in one I know I can remember. How do I remember the old password

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

Enter a password, any password, several times till it tells you that you need to call tech support.

Then call the number and they will give you a specific code that is generated daily they say and it will unlock and clear your device.

I have had to do this three times...

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

rebeccasoter1952 zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 0

Altijd: 361