Ga door naar hoofdinhoud

Model A1320 / 8 or 16 GB capacity

150 Vragen Bekijk alle

The scroll click wheel not working?

if we reset the iPod the click wheel works for some time but again stops working.We tried tesetting ,updating software but not working. Can any one help?/ suggest any remedy.

Regards,

R Murali

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score -1
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

If this is a 5G iPod Nano, it should still be under warranty. I'd talk to Apple about replacing it.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

R Murali zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 1

Afgelopen 30 dagen: 1

Altijd: 2,763